Samo veleprodaja

Sigurnosni listovi, tehnički listovi

Upute za rad

(STL) Sigurnosno-tehnički list
(TL) Tehnički list
(BAW) Upute za rad

Poduzetnik ili nalogoprimac mora sastaviti upute §14 za postupanje sa opasnim kemikalijama prema Pravilniku o postupanju sa opasnim kemikalijama.

Tehnički pravilnik za opasne kemikalije daje upute za rad i poučavanje vezano za sadržaj i oblik dotičnih listova.

Zu Inhalt und Form dieser gibt die Technische Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 555 „Betriebsanweisung und Unterweisung nach §14 GefStoffV“ Empfehlungen.

Za stvaranje uputa za rad mogu se izvući šprance, koje se samo još moraju prilagoditi određenom radnom mjestu.


Izjave o sigurnosti (DOP, DOC/CE) kao i svi drugi dokumenti poput tehničkog lista (TDB) do daljnjega se nalaze samo u webshopu u izborniku dokumenti kod proizvoda. 

Trudimo se da ih ponovo stavimo na raspolaganje preko pretrage na temelju broja artikla. 

Sigurnosni listovi (SDB) kao i Upute za korištenje i dalje možete pronaći unoseći u tražilicu niže broj artikla.