Samo veleprodaja

Politika zaštite okoliša

sa osnovnim pojmovima

Sigurno pridržavanje pravnih propisa i vlastitih standarda zaštite okoliša su temelji sistema upravljanja zaštite okoliša. Redovita provjera navedene politike zaštite okoliša  sa odgovarajućom prilagodbom  novonastalom razvoju ima za cilj kontinuirano poboljšanje zaštite okoliša..

Politika zaštite okoliša vrijedi i za naše  inozemne tvrtke, ukoliko su obuhvačene u sklopu certificiranja  našeg sistema upravljanja okolišem. Ona glasi:

Poticanje motivacije savjesti o zaštiti okoliša

Savjesti i odgovornost za zaštitiu okoliša se zahtjevaju kod suradnika i suradnica na svim nivoima putem traženih informacija i školovanja.

Kontrola sistema upravljanje zaštitom okoliša

Redovitom provjerom  osigurava se provedba politike zaštite okoliša. To se dođaga kroz razne audite  čiji se rezultati argumentiraju i boduju.

Odnos tvrtke i proizvoda

Djelovanje na okoliš, sadašnjih aktivnosti svih sestrinskih tvrtki, se kontroliraju  i vrednuju. Radi smanjivanja štetnog utjecaja na okoliš treba provesti odgovarajuće mjere zaštite. Navedene smanjuju ili potpuno eliminiraju  emisiju štetnih plinova, zagađivanje izvora vode te druge štetne utjecaje na okoliš. Cilj se podupire uvođenjem tehnologija koja ne djeluju štetno na okoliš.

Partneri i dobavljači

Partneri i dobavljaći se putem odgovarajućih informacija potiću na proizvodnju i rad u skladu sa sistemom zaštite okoliša.

Zaštita od požara i elementarnih nepogoda

Izrađeni su planovi za zaštitu u slučaju požara i elementarnih nepogoda te se isti redovito aktualizira. Provedene su odgovarajuće vježbe i mjere za zaštitu od navedenog.

Informiranje kupaca

Kupci tvrtke se informiraju o svim aspektima zaštite okoliša i naših proizvoda te se po potrebi mogu i trebaju o navedenom savjetovati .

Uvođenje novih proizvoda i usluga

Utjecaj na okoliš novih proizvoda i usluga se vrednuju prije uvođenja istih na tržište te se prilagođavaju u tehničkom i ekonomskom smislu navedenom sistemu zaštite okoliša.
 

Informiranje javnosti

Vodstvo tvrtke će aktivnosti oko zaštite okoliša Förch-Grupacije staviti na raspolaganje zainteresiranim strankama na njohova upit.

Odgovornost vodstva tvrtke

U sklopu naše poduzetničke odgovornosti i  duha  utvrđujemo priloženim priručnikom  našu politiku zaštite okoliša sa zajedničkim ciljevima naše tvrtke .

Naša tvrtka se obvezuje primjeniti  sistem zaštite okoliša  prema normativima i zakonskim odredbama, te prema internim zahtjevima i zadacima  te se ovabezuje iste konstantno unaprijeđivati u smislu poboljšanja njene učinkovitosti u primjeni.

Naš integrirani priručnik predstavlja opis od naše strane utvrđenih i određenih pravila za primjenu zaštite okoliša i kontrole kvalitete. Njegova primjena osigurava planirano,unaprijed definirano te kontrolirano provođenje ugovorno preuzetih obveze te sve organizatorske, kupoprodajne i tehničke aktivnosti koje imaju utjecaj djelovanja na okoliš.

Ovim izjavom  vodstvo tvrtke se obvezuje  sve  suradnike tvrtke, usmjeravati i poticati u provođenje opisanih aktivnosti u ovom priručniku te ih radi osiguravanja provođenja navedenih mjera pravovremeno kontrolirati i usmjeravati u provođenje istoga.

Naš cilj je kontinuirano poboljšanje u smislu zaštite okoliša. U tom smislu će vodstvo tvrtke redovito kontrolirati provođenje navedenih mjera i to putem redovitih periodičnih kontola i internih audita . Navedeni rezultati će pokazati da li se sistem zaštite okoliša primjenjuje onako kako je to predviđeno ovim priručnikom.

Stavljamo sva potrebna sredstva na raspolaganje a u cilju ispunjenja naših ciljeva u smislu zaštite okoliša i provođenja navedenih mjera.

Vodstvo tvrtke vrednovat će stupanj ispunjenja norme u čitavoj tvrtki.

Obavezujemo se da ćemo poticati našu tvrtku i sve naše internacionalne podružnice prema stalnom poboljšanju i daljnjem razvoju našeg sistema zaštite okoliša.

 

Neuenstadt a.K., Juni 1st, 2013

Certificate DIN EN ISO 14001:2015