Samo veleprodaja

Politika kvalitete

I pojašnjenje temelja

U središtu naše politike kvalitete su naši kupci, koje želimo opskbljivati svojim proizvodima i uslugama, koji odgovaraju njihovim zahtjevima i očekivanjima.

Taj se cilj može ostvariti samo, ukoliko se u obzir uzmu sljedeće niti vodilje kvalitete:

  • Visoka kvaliteta naših proizvoda i usluga (servis) slovi kao najviši cilj tvrtke.
  • Mjerilo za kvalitetu proizvoda i usluga utvrđuje se od strane naših kupaca.
  • Pravovremenost naših isporuka, koje kod kupca moraju stići u urednom zapakiranom stanju, koju očekuju naši kupci. Potvrđeni termini isporuke moraju se pridržavati.
  • Uredna i temeljita obrada upita, ponuda, naloga, uzoraka i reklamacija prema principu „Nulta-pogreška“ .
  • Svjest svih djelatnika u pogledu njihove odgovornosti za realizaciju naših ciljeva kvalitete i odstupanja od kvalitete prijaviti svom nadređenom, ukoliko to u okviru njihove nadležnosti mogu .
  • Smanjivanje troškova i razvoj proizvoda kroz konstantni postojeći nivo kvalitete, koji se može održati samo ako se svi poslovi pravilno obavljaju.
  • Davanje prioriteta sprečavanja pogrešaka u odnosu na uklanjanje pogreške, uklanjanjem njenog uzroka.
  • Dolazne procjene naših dobavljača, budući da kvaliteta naših proizvoda uglavnom ovisi o njima.
  • Obraćanje pozornosti stalnih zahtjeva i očekivanja naših kupaca.

Cilj našeg truda je ostvariti „zadovoljstvo naših kupaca“.

Pojašnjenje temelja QM-sustava

Kako bi ispunili ugovorom utvrđene zahtjeve kupaca, o planiranju, provedbi i kontroli svih kvalitetom relevantnih djelovanja uveli smo i prakticiramo sustav kvalitete menadžmenta prema DIN EN ISO 9001:2015.

QM-dokumentacija, koja se sastoji od ove QM knjige i u njoj citiranih dokumenata kao npr. upute o postupanju, radne upute, obvezujuća je za sve djelatnike tvrtke.

Osoba zadužena za QM ima zadatak osigurati poduzimanje radnji prema QM sustavu, redovito izvještavati o djelovanju QM sustava i obavještavati o potrebnim poboljšanjima (npr. na temelju provedenih internih revizija) i poticati svjest u tvrtki na ispunjavanje zahtjeva kupaca. On zato dobiva podrušku rukovodstva tvrtke i svih djelatnika unutar tvrtke.

Navedenim mjerama trebalo bi ostvariti opisanu politiku kvalitete tvrtke. Pri tom politika kvalitete služi svim djelatnicima kao zajednička smjernica za svjesno kvalitetno, orijentirano kupcima i odgovorno djelovanje.

Certificate DIN EN ISO 9001:2015