Žice za autogeno varenje

Žica Autogen G I

 • žica za spojno zavarivanje limova i cijevi
 • pobakreno, tankoslojni protok tijekom zavarivanja
 • dužina žice: 1000 mm

Tvrdi lem Mesing prema DIN EN 1044 - Cu 301

 • mesing tvrdi lem za ispunu, fugirano lemljenje čelika, temper lijeva, lijevanog željeza, bakra i bakrenih slitina
 • tankoslojna i temperaturno osjetljiva (pregrijavanje) slitina
 • višenamjenski tvrdi lem

Žica Autogen G III

 • žica za izuzetno zahtjevno spojno zavarivanje
 • preporuka za izolacijsko zavarivanje
 • pobakreno, viskozno protočno zavarivanje

Tvrdi lem Bakar-Fosfor CP 203

 • za lemljenje pukotina na bakru, mesingu, bronci i crvenom lijevu
 • namijenjeno za lemljenje područja sa radnom temperaturom do 150°C
 • nije pogodno za lemljenje materijala sa udjelom sumpora, kao što su željezne i nikal legure

Tvrdi lem srebro AG 104

 • srebrni lem bez kadmija, za lemljenje pukotina na legiranim i nelegiranim čelicima, niklu i nikalnim legurama, temper lijevu, bakru i bakrenim legurama
 • dopušteno za bakrenu instalaciju prema DVGW-radnom listu GW 2, sa mogućnošću upotrebe u morskoj vodi
 • namijenjeno za lemljenje područja sa radnom temperaturom do +200°C

Tvrdi lem srebro AG 106

 • srebrni lem bez kadmija, za lemljenje pukotina na legiranim i nelegiranim čelicima, niklu i nikalnim legurama, temper lijevu, bakru i bakrenim legurama
 • dopušteno za bakrenu instalaciju prema DVGW-radnom listu GW 2
 • namijenjeno za lemljenje područja sa radnom temperaturom do +200°C

Tvrdi lem srebro-bakar-fosfor CP 102

 • tankoslojni tekući, srebreni, bakreni i fosfor lem, za lemljenje pukotina na bakru, mesingu, kositru i crveni lijev
 • sa vrlo dobrom protočnušću i visokom duktilnošću
 • za radno lemljenje na temperaturi između -70°C i +150°C

Tekućina za lemljenje bakra i srebra

 • tip FH10 prema DIN EN 1045
 • za tvrdo lemljenje bakra, mesinga i crvenog lijeva
 • temperaturna učinkovitost od +500 do +800°C

Tvrdi lem Mesing Cu 306

 • uobičajeni, mesing tvrdi lem za lemljenje čelika i cinčanog čelika, vatreno cinčanih cijevi, bakra, nikla i lijeva
 • za zavarivanje mesinga i bronce
 • područje lemljenja sa radnom temperaturom do +400°C

Tekućina za lemljenje bakra i mesinga

 • tip FH 21 prema DIN EN 1045
 • za čvrsto lemljenje bakra, mesinga, bronce, sivog lijeva i čelika
 • temperaturno postojano od +750 do +1100°C