Plazma aparati za rezanje

Plasma aparat za rezanje HF 10-25

 • plasma aparat za rezanje na pritisak 
 • svijetlosni - sistem (omogućuje paljenje bez doticanja dijela za rezanje)
 • invertorna tehnologija 

Plasma aparat za rezanje HF 22-60

 • plasma aparat za rezanje na pritisak 
 • svijetlosni - sistem (omogućuje paljenje bez doticanja dijela za rezanje)
 • invertorna tehnologija 

Plazma uređaj HF 30-100

 • tlačni plazma uređaj za rezanje
 • inverter tehnologija 
 • pritisno dugme na plameniku sa dvostrukom upotrebom za zaštitu od neželjenog paljenja

Plazma uređaj PROF 123

 • tlačni plazma uređaj za rezanje
 • jednolik protok plazme sa elektronskim regulatorom razine strujanja
 • maksimalna konstanta učinkovitosti i kvalitete reza

Plazma uređaj PROF 163

 • tlačni plazma uređaj za rezanje
 • jednolik protok plazme sa elektronskim regulatorom razine strujanja
 • maksimalna konstanta učinkovitosti i kvalitete reza